Przeskocz do treści

Uroczystość inauguracji Roku Franciszka Ratajczaka

24 listopada 1887 roku w Śniatach urodził się Franciszek Ratajczak, Powstaniec Wielkopolski, górnik, aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zbliżająca się 100 rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest doskonałą okazją, aby w sposób szczególny uczcić Fr. Ratajczaka.

Z okazji 130 rocznicy jego urodzin gmina Wielichowo postanowiła ustanowić rok 2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka. Stosowną Uchwałę Rada Miejska podjęła na Sesji w dniu 1 lutego 2017 r.

W niedzielę 19 lutego 2017 r. w Śniatach rozpoczęła się inauguracja Roku Ratajczaka. Z udziałem bardzo wielu zaproszonych gości, pocztów sztandarowych ze szkół i OSP, strażaków i harcerzy pod Pomnikiem Ratajczaka nastąpiło złożenie kwiatów i zapalono znicze. Następnie na sali wiejskiej Pani Genowefa Feldgebel Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała stosowną uchwałę. W swoim wystąpieniu Pani Honorata Kozłowska Burmistrz Wielichowa podkreśliła znaczenie tego roku dla budowania tożsamości i dumy ze swojej historii wśród mieszkańców naszej gminy. Krótki biogram Fr. Ratajczaka przedstawił Paweł Michalski.

W programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich, Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie oraz przedszkolaki z Przedszkola "Gacek" w Śniatach. Patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny, szacunek do wartości narodowych wyrażane mogą być na różne sposoby, kochać inaczej nie znaczy gorzej. To właśnie udowodnili wszyscy artyści. Odwołując się do historii wykorzystali oni bliskie sobie środki przekazu. Dlatego na scenie mogliśmy zobaczyć kankana, wsłuchać się w słowa ratajczakowego hip-hopu czy wysłuchać patriotycznych wierszy i pieśni.

W programie naszych obchodów zaplanowaliśmy wiele imprez o charakterze patriotycznym, edukacyjnym i sportowym. Kalendarz został tak ułożony, aby mieszkańcy gminy, a zwłaszcza placówki oświatowe a także inne instytucje oraz organizacje włączyły się ze swoimi działaniami i aktywnym uczestnictwem w już zaplanowanych przedsięwzięciach.

Tym wydarzeniem nasza społeczność pokazała, że wspólne dążenie do celu, jakim jest upamiętnienie Franciszka Ratajczaka i wszystkich 687 Powstańców Wielkopolskich z gminy Wielichowo przynosi sukces.

W imieniu organizatorów: Pani Honoraty Kozłowskiej Burmistrza Wielichowa i Pani Genowefy Feldgebel Przewodniczącej Rady Miejskiej Wielichowa dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości:

  • Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śniat,
  • pocztom sztandarowym,
  • uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim, Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie oraz Przedszkola "Gacek" ze Śniat,
  • pracownikom Urzędu Miejskiego i Centrum Kultury w Wielichowie,
  • wszystkim uczestnikom tej patriotycznej manifestacji,
  • Dawidowi Szafrańskiemu za przygotowanie znaków graficznych, które służą promocji Roku Ratajczaka.