Przeskocz do treści

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Wielichowo.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu gminy Wielichowo o przyznanie środków na realizację programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Wielichowo, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, o wypełnienie załączonego formularza do dnia 30 lipca 2021 r.

Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wielichowie, bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo

UWAGA! Niniejszy formularz jest tylko informacją o posiadanej ilości wyrobów pochodzących z działalności rolniczej znajdującej się na terenie gminy. Złożone oświadczenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej do utylizacji tego rodzaju odpadów.

Informacje złożone po terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

INWENTARYZACJA folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (pdf)

INWENTARYZACJA folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (docx)