Przeskocz do treści

Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach

W dniu 4 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  - MAGIC GARDEN Sp. o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i  Śniatach”.


Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci we wspomnianych miejscowościach oraz dodatkowo w Śniatach urządzeń siłowni zewnętrznej . Zakończenie prac planowane jest w terminie do 14 września 2018 r.

Koszt zadania wynosi 111 622,50 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pod działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny stanowią środki z budżetu gminy, w tym środki z funduszu sołeckiego.