Przeskocz do treści

Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo". Zakres zadania obejmował II etap przebudowy parkingu przy ul. Kościelnej w Wielichowie (dojazd na plac siłowni, chodniki, ogrodzenie placu) wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową (elementy siłowni zewnętrznych, zestaw zabawowy)
oraz dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m.: Prochy, Wilkowo Polskie, Łubnica, Ziemin, Gradowice, Dębsko, Trzcinica. Wykonawcą inwestycji była firma MAGIC GARDEN Sp. o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, która zrealizowała zadanie za kwotę 254.499,30zł  brutto. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 137 255,00 zł.

Ze względu na świeżo posianą trawę na placu w Wielichowie, będzie on dostępny dla mieszkańców w połowie lipca bieżącego roku.

W miejscowościach: Prochy, Wilkowo Polskie, Łubnica, Ziemin, Gradowice, Dębsko i Trzcinica, można już korzystać z urządzeń siłowni.