Przeskocz do treści

Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo

W dniu 11 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  - MAGIC GARDEN Sp. o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość na wykonanie zadania pn.: "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo".

Zakres zadania obejmuje wykonanie: II etapu przebudowy parkingu przy ul. Kościelnej w Wielichowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową (elementy siłowni zewnętrznych, zestaw zabawowy) oraz dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m.: Prochy, Wilkowo Polskie, Łubnica, Ziemin, Gradowice, Dębsko, Trzcinica.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 254.499,30zł  brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z czterech, które wpłynęły w postępowaniu.

Zakończenie prac planowane jest do 08 czerwca 2018 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 137 255,00 zł.