Przeskocz do treści

VII Powiatowe Forum Kobiet Aktywnych

23 lutego 2017 r. w Restauracji MDS w Wielichowie odbyło się "VII Powiatowe Forum Kobiet Aktywnych", któremu przyświecała maksyma: "Pozytywne myślenie drogą do sukcesu".

Organizatorem spotkania edukacyjno-integracyjnego był Zespół Doradczy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wielkopolskim, przy wsparciu firmy Market Rolniczy MINGE z Granowa.

Uroczystego otwarcia "VII Forum Kobiet Aktywnych" dokonały Przewodnicząca Rady Powiatu p. Dorota Jaśkowiak i p. wiceburmistrz Gminy Wielichowo Ewa Kasperska.

Już od 7 lat w spotkaniu liczny udział biorą reprezentantki organizacji kobiecych z 5 gmin powiatu grodziskiego.

Dla uczestniczących i zainteresowanych wiedzą ok. 140 kobiet organizatorzy przygotowali wiele ciekawych wykładów.

"Pozytywne myślenia drogą do sukcesu" przedstawiła p. Mirosława Nowinka. Umiejętność pozytywnego myślenia, to świadome koncentrowanie się na pozytywach. Poznanie i opieranie się na swoich mocnych stronach. Pani prelegent w sposób przystępny i uporządkowany mówiła o człowieku myślącym pozytywnie: mówi on o sprawach pozytywnie, napawa innych optymizmem, wyznacza sobie cele, planuje długofalowo, nie zwraca uwagi na drobne pomyłki, wierzy w siebie, ma zapał do życia. Stosując się do tych zasad mniej chorujemy, osiągamy większą pewność siebie.

Co najważniejsze dla nas w życiowych sytuacjach?
- nastawienie pozytywne,
- wiara w siebie,
- unikanie "toksycznych" ludzi,
- umiejętność podkreślenia dobrych cech swoich i innych ludzi.

"Kodeks zdrowego stylu życia" to temat wystąpienia p. Teresy Ewy Tuliszka z WODR Poznań
Wiele ciekawych informacji można zdobyć na stronie: www.ncez.pl

"Porady prawne" wystąpienie p. Kingi Swoboda z Kancelarii Adwokackiej.
Kancelaria zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi oraz rolniczymi. Sprawy prawne mało znane i uświadamiane będą cieszyły się coraz większą wagą, stąd właśnie zaproszenie gościa, celem przybliżenia problematyki prawnej.

"Inwestycje i fundusze pomocowe dla rolników" p. Anna Zientak-Kamieniarz oraz "Aktualne problemy ochrony roślin" p. Paweł Sikora.

Po bardzo interesujących prelekcjach był także akcent artystyczny w wykonaniu kabaretu TO MY ze Słocina. Wspaniałe artystki rozbawiły uczestników Forum do łez.

Spotkanie było dobrą okazją dla wielu ciekawych wystąpień prelegentów oraz zaproszonych gości. Organizacja "Forum Kobiet" ma na celu uaktualnienie wiedzy z różnych obszarów życia społecznego, wzmacnianie aktywności, któremu służy wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentowanie przykładów dobrych praktyk z zakresu działalności społecznej.

Forum Kobiet przebiegało w konstruktywnej i miłej atmosferze, a uczestniczki wychodziły z sali w dobrym humorze i z pozytywną energią.