Przeskocz do treści

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie na podstawie §1 ust.2 pkt.4 Uchwały Nr XXXI/185/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2018 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i patologicznych.

W/w dofinansowanie przeznaczone jest dla organizacji i instytucji z terenu Miasta i Gminy Wielichowo. Wnioski należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie pok. nr 5a (koordynator Gminnej Komisji Alkoholowej).

Warunki jakie powinien spełniać wniosek:

  1. Oznaczenie instytucji, organizacji.
  2. Przewidywany termin i miejsce wypoczynku.
  3. Ilość dzieci (podać nazwisko i imię).
  4. Przewidywany koszt jednego uczestnika.
  5. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia, wyjazdu (krótki opis).