Przeskocz do treści

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie na podstawie  §1 ust.2 pkt.4 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2019r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wypoczynku  dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i patologicznych.

W/w dofinansowanie przeznaczone jest dla ogranizacji i instytucji z terenu Miasta i Gminy Wielichowo. Wnioski należy składać do dnia 15 kwietnia 2019r  w Urzędzie Miejskim w  Wielichowie pok. nr  5a (koordynator Gminnej Komisji Alkoholowej).
Dofinansowanie do 80% kwoty wymienionej na uczestnika.
Warunki jakie powinien spełniać wniosek:

  1. Oznaczenie instytucji, organizacji.
  2. Przewidywany termin i miejsce  wypoczynku.
  3. Ilość dzieci (podać nazwisko i imię).
  4. Przewidywany koszt jednego uczestnika.
  5. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia, wyjazdu (krótki opis).