Przeskocz do treści

Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego dzierżawcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z ze zm.) Burmistrz Wielichowa informuje o umieszczeniu na tablicy informacyjnej urzędu i stronach internetowych urzędu wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego dzierżawcy.

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości