Przeskocz do treści

Wyniki konkursu „Najpiękniejsze Dary Ziemi”

Rok 2020 jest szczególnym czasem, innym niż dotychczas. Ze względu na sytuację epidemiologiczną z jaką przyszło nam się zmierzyć w ostatnich miesiącach zmuszeni byliśmy odwołać większość  lokalnych imprez, które towarzyszyły nam od wielu lat i wpisały się w naszą lokalna tradycję. Jednym  z takich wydarzeń były Dożynki, które odbywały się niemal w każdej naszej wsi.

Aby choć w części nawiązać do tej pięknej tradycji ogłoszony został konkurs dla sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich, którego przedmiotem było wykonanie kompozycji z tegorocznych płodów rolnych. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 prac:

  1. Sołectwo Gradowice
  2. Sołectwo Reńsko
  3. KGW Gradowice
  4. KGW Wielichowo-Wieś
  5. KGW Śniaty
  6. KGW Wilkowo Polskie

Gratulujemy poszczególnym Kołom Gospodyń, Sołtysom i wszystkim zaangażowanym osobom, które przygotowały prace za ich pomysłowość i kreatywność. Cieszymy się, że podjęliście się tego zadania, mimo panującego zagrożenia i wspólnie przygotowaliście piękne kompozycje.

Ponieważ poziom konkursu był bardzo wysoki a zgłoszone prace okazały się bardzo oryginalne komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że wszystkie prace zasługują na jednakowe uznanie. W wyniku tej decyzji wszystkie organizacje, które zgłosiły prace do konkursu otrzymują BON pieniężny o wartości 200,00 zł. W sprawie odbioru nagród pracownik Urzędu Miejskiego w Wielichowie będzie kontaktował się z osobami wskazanymi w karcie zgłoszenia.

Zaistniała sytuacja nie pozwoliła także na to aby podziękować osobiście wszystkim rolnikom, za trud i zaangażowanie jaki wkładają w swoja pracę, dlatego poniżej publikujemy słowa Burmistrza Wielichowa skierowane do wszystkich rolników naszej gminy.