Przeskocz do treści

X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 18 września  2019 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Prządek obrad X Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Wielichowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
 8. Informacja Burmistrza Wielichowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo w I półroczu 2019.
 9. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za I półrocze 2019 rok.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 marca
2019 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu            w 2019r.,

b) nadania Statutu Centrum Kultury w Wielichowie,

c) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie,

d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.