Przeskocz do treści

XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

 

Prządek obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Wielichowo
  b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.