Przeskocz do treści

XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXII zdalna Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 19 listopada 2020r. o godz. 14:00.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

 

Prządek obrad XXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielichowo w 2021 roku.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.