Przeskocz do treści

XXIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uprzejmie informujemy, że XXIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wielichowa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Ziemin.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.