Przeskocz do treści

XXVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXVIII zdalna Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 6 maja 2021r. o godz. 15:00.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

Prządek obrad XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 

1.       Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie :

a.       zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

b.       zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

c.        zmiany uchwały Nr XXIII/134/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021-2027.

7.         Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zakończenie.