Przeskocz do treści

XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 28 lipca 2021r. o godz. 13:00.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

Prządek obrad XXXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

Prządek obrad XXXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

  1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wielichowa.
  7.  Rozpatrzenie projektu oświadczenia  oraz podjęcie oświadczenia w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.