Przeskocz do treści

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 28  lutego 2018 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.

Porządek obrad  XXXIII Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie,
  2. przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego,
  3. podziału Gminy Wielichowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  4. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wielichowo w latach 2018 – 2023,
  5. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 8. Przyjęcie sprawozdań:
  1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku,
  2. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomani w 2017 roku,
  3. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XVII/101/2016 o współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017,
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VI/28/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu promocja zdrowia w Gminie Wielichowo za rok 2017,
  5. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

 

 

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas radości, refleksji i spotkań z najbliższymi.
Pragniemy Państwu z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej
pomyślności, radosnych dni, wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. Niech Boże Dziecię, którego narodzenie w trakcie tych świąt wspominamy, pozwoli dostrzec Państwu wartości, z którymi spotykamy się na co dzień, by odkrywać je na nowo.
Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok 2019, przyniósł wiele okazji do realizacji
celów, tak zawodowych jak i osobistych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa                                                      Burmistrz Wielichowa

Genowefa Feldgebel                                                                             Honorata Kozłowska