Przeskocz do treści

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXIX Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 11 lipca  2018r. o godz. 13:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.  Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad XXXIX Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
  8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.