Przeskocz do treści

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXVI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Porządek obrad XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w oświacie za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  2. zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.