Przeskocz do treści

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXVI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Porządek obrad XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w oświacie za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  2. zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

 

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas radości, refleksji i spotkań z najbliższymi.
Pragniemy Państwu z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej
pomyślności, radosnych dni, wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. Niech Boże Dziecię, którego narodzenie w trakcie tych świąt wspominamy, pozwoli dostrzec Państwu wartości, z którymi spotykamy się na co dzień, by odkrywać je na nowo.
Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok 2019, przyniósł wiele okazji do realizacji
celów, tak zawodowych jak i osobistych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa                                                      Burmistrz Wielichowa

Genowefa Feldgebel                                                                             Honorata Kozłowska