Przeskocz do treści

Zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Wielichowie

W pierwszej połowie kwietnia tego roku w Wielichowie przy ul. Parkowej przeprowadzone zostały wiosenne zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego.

Zakres wykonanych prac pielęgnacyjnych:

  1. Głębokie spulchnianie nawierzchni – zabieg ten skutecznie spulchnia warstwę wegetacyjną gleby. Noże nacinają glebę na głębokość około 20-25 cm, wibrując w pionie i poziomie. Dzięki temu struktura gleby staje się lekka, a woda oraz powietrze mają lepszy dostęp do korzeni traw. Noże wchodząc w glebę spulchniają ją nie niszcząc przy tym wierzchniej jej warstwy (murawa z wierzchu nie zostaje uszkodzona). Dzięki temu zabiegowi znacznie można poprawić odpływ wody z boiska po intensywnych opadach deszczu oraz stworzyć warunki do lepszego (mocniejszego i głębszego) ukorzenienia się trawy.
  2. Napowietrzanie (aeracja) – zabieg niezbędny w celu doprowadzenia powietrza do głębiej położonych warstw podłoża oraz korzeni traw. Aeracja wykonywana jest bolcami pustymi na głębokość 5-10 cm, na całej powierzchni boiska. Ilość otworów to około 250-450 na m2 Zabieg ten poprawia przepuszczalność podłoża dla wody oraz powietrza, a także zwiększa jego elastyczność. Dodatkowo bęben aeratora lekko wałuje nawierzchnię.
  3. Zasiew perforacyjny (dogłębny) trawy – 100% zasiew nasion traw, na całej powierzchni murawy boiska, na głębokość 2-3 cm. Mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe, renomowanej firmy Barenbrug (mieszanka odpowiednio dobrana do warunków atmosferycznych i terminu zasiewu), w dawce około 20-25 g/m2 Dzięki perforacyjnemu sposobowi zasiewu trawy, nasiona zostają umieszczone w „gniazdach”, w których mają optymalne warunki do szybkiego wzrostu i rozwoju (nieprzerwany dostęp do wilgoci, ochrona przed wiatrem, słońcem, ptakami, itp.).
  4. Piaskowanie boiska – równomierne rozprowadzenie piasku po całej powierzchni boiska. Celem tego zabiegu jest zmiana struktury podłoża, a tym samym jego właściwości wodno-powietrznych. Podłoże staje się bardziej przepuszczalne dla wody oraz bardziej elastyczne. Ponadto piasek zabezpiecza nowo wysiane nasiona przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także powoduje lekkie podrównanie nawierzchni boiska. Piasek płukany o frakcji 0,2-2,0 mm w ilości około 50 ton
  5. Włókowanie boiska – wykonuje się włóką siatkową, po całej nawierzchni boiska, w celu jeszcze dokładniejszego rozprowadzenia piasku po murawie oraz przykrycia wysianych nasion traw, a także lekkiego wyrównania nierówności nawierzchni oraz „wyczesania” obumarłych części roślin (traw). Zabieg ten jest niezbędny i wykonuje się go po zakończeniu prac.
  6. Nawożenie startowe – nawożenie profesjonalnym nawozem do boisk, renomowanej firmy Haifa Multigreen lub Mivena, o wydłużonym czasie działania do 2-3 miesięcy, zapewniającym szybszy wzrost i rozwój młodej trawy po zasiewie. Dawka nawozu około 20-30 g/m2

Płyta boiska będzie gotowa do eksploatacji w drugiej połowie maja 2018 roku.