Przeskocz do treści

Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Reńsku

W ramach zagospodarowania terenu wokół Sali Wiejskiej w Reńsku wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 19.987,49 zł.

W roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego wydano na ten cel 9.337.27 zł, natomiast w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego wydano 10.046,31 zł. Pozostała kwota 603,91 zł pochodziła z budżetu gminy.

Ponadto przed Salą ustawiono nową tablicę ogłoszeniową. Na ten cel wydano 1.499,00 zł.