Przeskocz do treści

Zakończenie robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Dębsko – etap II (budowa chodnika)

W dniu 21 listopada b.r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Dębsko – etap II (budowa chodnika)”. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Wielichowa.

Inwestorem zadania był Powiat Grodziski. Gmina Wielichowo udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 8 258,00 zł brutto. Prace zostały zrealizowane za kwotę 14 658,53 zł brutto.

W ramach realizacji zadania wykonano chodnik z kostki betonowej szerokości 1,5 m, od drogi wojewódzkiej nr 312 wzdłuż ul. Sadowej do przystanku autobusowego.

Budowa chodnika znacznie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników.