Przeskocz do treści

Zakończenie robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy – etap I (budowa chodnika)

W dniu 31 października 2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy - etap I (budowa chodnika)”. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Wielichowa. Inwestorem zadania był Powiat Grodziski.


Gmina Wielichowo udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 59 318,92 zł brutto. Prace zostały zrealizowane za kwotę 116 137,84 zł brutto.

Budowa chodnika znacznie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników.