Przeskocz do treści

Zarządzenie nr 3/2020

Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 3/2020  Burmistrza Wielichowa z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 3/2020