Przeskocz do treści

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Śniaty

W dniu 20 lutego 2017 roku w Śniatach odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Śniaty. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wielichowie, Członkowie Zarządu OSP, Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP oraz członkowie czynni.

Druhowie strażacy podsumowali działalność za rok 2016 oraz wytyczyli plany działalności na rok 2017. Był to pierwszy rok działalności nowo wybranego zarządu na kolejną 5-cio letnią kadencję.

Zebranie prowadził Prezes OSP Śniaty Grzegorz Lehmann, który został wybrany jednocześnie na Przewodniczącego obrad.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu otrzymali druhowie: Sebastian Firlej i Leszek Ratajczak.

Podziękowanie strażakom za społeczną pracę, za udział w uroczystościach gminnych, powiatowych, kościelnych złożyli zaproszeni goście.