Przeskocz do treści

Zebranie w sprawie Południowego Kanału Obry

W dniu 12 marca 2018 r. na Sali Wiejskiej w Wilkowie Polskim odbyło się zebranie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panem Dariuszem Klieberem Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Sławie.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Pan Jan Światkiewicz Kierownik Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich, sołtysi Wilkowa Polskiego i Celinek, pracownicy urzędów miejskich w Wielichowie i Śmiglu oraz zainteresowani tematem rolnicy.

Na początek Burmistrz przedstawiła katastrofalną sytuację na gruntach przylegających do kanału i wyraziła konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu przeprowadzenia konserwacji.

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Klieber, który objął nadzór nad kanałem z dniem 1 stycznia 2018 r. Na dzień dzisiejszy posiada kosztorys na wykonanie konserwacji Południowego Kanału na odcinku 20 km min. na terenie Wilkowa Polskiego w swym zakresie obejmujący min. koszenie skarp i odmulenie dna na głębokości 20 cm.

Kosztorys opiewa na kwotę ok. 700.000,00 zł i został przesłany do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który będzie przydzielał środki na poszczególne zadania.

Ponadto Pan Klieber przypomniał o drugim niezbędnym warunku wykonania konserwacji tj. zgodzie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwo od zakazu prac na kanale przed 15 sierpnia.

Po otrzymaniu zapewnienia o zabezpieczeniu środków na wykonanie zadania będzie można wystąpić o powyższą zgodę bez której wykonanie prac przed 15 sierpnia jest niemożliwe.

W związku ze zmianami jakie nastąpiły w administrowaniu i utrzymaniu kanałów z dniem 1 stycznia 2018 r.:

Południowy Kanał Obry podlega pod:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Nadzór Wodny w Sławie

Środkowy i Północny Kanał Obry podlega pod:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Nadzór Wodny w Grodzisku Wielkopolskim