Przeskocz do treści

Zebranie w sprawie projektu pn. “Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”

W dniu 10 października 2017 roku w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się zebranie z mieszkańcami ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odcinka ul. Nowej przy skrzyżowaniu z ul. Gen. T. Kutrzeby w m. Wielichowo i odcinka ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś.

Tematem spotkania było przedstawienie koncepcji projektu pn. „ Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”, przez projektantów z firmy Draft z Poznania.

Przedstawiono w formie projekcji multimedialnej zakres projektowanego zadania, miejsca projektowanych zjazdów na posesje, sposób odwodnienia z dróg i z jakich materiałów zostaną wykonane elementy drogi, chodniki, ścieżka, rondo, itp.,

Mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentacją i zgłaszać ewentualne uwagi odnośnie projektu.

Do piątku 13 października 2017 r. do godz. 15:00 można jeszcze zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Wielichowie uwagi lub sugestie dotyczące rozwiązań projektowych.

Projekt architektoniczno - budowlany: