Przeskocz do treści

Zmiany w KGW Wilkowo Polskie

W dniu 3 września 2019 r. w Wilkowie Polskim odbyło się zabranie Koła Gospodyń Wiejskich, podczas którego odbyły się wybory nowego Zarządu. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Marzena Apolinarska
Zastępca-Małgorzata Dudziak
Zastępca- Sylwia Golec
Skarbnik- Anna Kubacka
Sekretarz- Magdalena Bączkowska
Członek- Zofia Cugier
Członek- Justyna Maciejewska

Komisja rewizyjna:

Helena Pawlicka
Walentyna Kortus
Maria Majorek

Podczas spotkania Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska wraz z Sołtysem  wsi oraz wszystkimi członkiniami Koła podziękowały Pani Zofii Cugier, która zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, za dotychczasową współpracę  i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.