Logo Gminy Wielichowo

Obowiązek sporządzania „Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Ocena 0/5

Burmistrz Wielichowa przypomina o obowiązku corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

 

Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi,
  • drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są:   

  • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, które przedkładają w urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta),
  • osoby prawne, przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze, które przekładają bezpośrednio Marszałkowi Województwa.

 

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

W związku z powyższym proszę o przesłanie lub dostarczenie przez osoby fizyczne wypełnionej informacji w Urzędu Miejskiego w Wielichowie (pokój nr 2) do dnia 31 stycznia 2024r.

Wniosek do pobrania : Informację o wyrobach zawierających azbest

UWAGA!

Osoby fizyczne, które nie złożą Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu.

 

 

Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo (Mg)

Wykres

 

Koszty zutylizowanego azbestu z terenu Gminy Wielichowo w latach 2017-2023 w ramach programów Powiatu Grodziskiego oraz Gminy Wielichowo  

Wykres

 

Ilość zutylizowanego azbestu z terenu Gminy Wielichowo w latach 2017-2023 w ramach programów Powiatu Grodziskiego oraz Gminy Wielichowo    

Wykres

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności