Logo Gminy Wielichowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Informacje dla rolników

Informacja z dnia 09.09.2020 r.
Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 ( W-1/635)

Wniosek i formularze załączników do pobrania


Informacja z dnia 14.07.2020 r.
Zgłaszanie strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie w tym suszy 2020Strona otwiera się w nowym oknie

Pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem COVID-19Strona otwiera się w nowym oknie


Informacja z dnia 24.06.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Wielichowa z dnia 23 czerwca 2020 r.Strona otwiera się w nowym oknie
Burmistrz Wielichowa zawiadamia o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

 


Informacja z dnia 28.04.2020 r.

Burmistrz Wielichowa zaprasza zainteresowanych rolników do wzięcia udziału w XX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2020. Zainteresowani rolnicy mogą się zgłaszać do 28 maja 2020 roku w siedzibie tutejszego urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr. 61 44 33 925.


Informacja z dnia 22.04.2020 r.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!

Komunikat_1

Komunikat_2


Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:
adresy


Informacja z dnia 12.11.2019 r.
Informacja dotycząca suszy


Informacja z dnia 30.10.2019 r.
Informacje dotyczące Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Protokół odbioru oprogramowania


Informacja z dnia 23.09.2019 r.
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Michał Zieliński zaprasza na spotkanie "Susza - zapobieganie i niwelowanie skutków"
Susza - zapobieganie i niwelowanie skutków


Informacja z dnia 10.07.2019 r.
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

APEL DO ROLNIKÓW


Informacja z dnia 02_07_2019 r.

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu skierowany do rolników w Wielkopolsce o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw.

Apel Państwowej Inspekcji Pracy


Informacja z dnia 26.06.2019 r.

Burmistrz Wielichowa informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Pełna informacja znajduje się pod linkiem Klęska suszy-zgłoszenie start 2019


Informacja z dnia 13.05.2019 r.
W związku z licznymi pytaniami ze strony hodowców bydła odnośnie trybu postępowania z bydłem pourazowym, wymagającym poddania ubojowi. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim przesyła plik do umieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Państwa gminie.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII


Informacja z dnia 14.05.2019 r.
Z uwagi na liczne pytania rolników dotyczące szacowania szkód łowieckich Burmistrz Wielichowa uprzejmie informuje ,iż szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Szkody należy zgłaszać do niżej wymienionych kół łowieckich:
ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ


Informacja z dnia 15.05.2019 r.
Burmistrz Wielichowa zaprasza zainteresowanych rolników do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2019. Zainteresowani rolnicy mogą się zgłaszać do 30 maja 2019 roku w siedzibie tutejszego urzędu.
Bliższych informacji można uzyskać na pokoju nr. 2 tutejszego urzędu lub telefonicznie pod nr. 61 44 33 925.

Ankieta konkursowa Wielkopolski Rolnik Roku


Informacja z dnia 17.05.2019 r.
Informujemy że od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. Wielkopolskie Biura Powiatowe ARiMR pracują dłużej od godz. 7:30 do godz. 18:00.