Logo Gminy Wielichowo
Powróć do: Atrakcje

Motostacja

Motostacja

Motostacja w Wielichowie

Motostacja jako dobry przykład w Wielkopolsce

W piątek 30 czerwca 2017 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pod hasłem Kolej w Wielkopolsce - kierunki rozwoju.

Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz przedstawiciele Sekcji Turystyki Motocyklowej w Wielichowie: Ryszard Rogoziński, Krzysztof Kapski oraz Dariusz Smolarek. Burmistrz Wielichowa, jako przykład dobrych praktyk wykorzystania i przystosowania infrastruktury pokolejowej do nowych celów przedstawiła prezentację ukazująca proces adaptacji byłej stacji kolei wąskotorowej na potrzeby turystyki motocyklowej.