Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
pochmurno
19°C
Powróć do: Informator

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Wielichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wielichowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
 • linki, także to prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym oknie,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy,
 • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-29. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus;
 • możliwość zmiany wielkości odstępów między wierszami i słowami;
 • możliwość zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Węglarz, mail: informatyk@wielichowo.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: +48 61 44 33 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miejski w Wielichowie, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo.

 

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny dla klientów Urzędu, wyznaczono na nim dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność wejścia: budynek Urzędu składa się z parteru i dwóch pięter. Wejście do budynku odbywa się schodami. Wejście nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak podjazdu dla wózków. Urząd jest budynkiem zabytkowym i technicznie nie jest możliwe wybudowanie podjazdów dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. W Urzędzie brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Zapewniono komunikację - pracownik pracujący na pierwszym piętrze w sekretariacie schodzi do osoby niepełnosprawnej, po czym prosi pracownika z wyższych pięter o zejście na parter w celu załatwienia sprawy.

 

Dostosowania: na zewnątrz znajduje się dzwonek, z którego mogą skorzystać interesanci Urzędu, którzy nie mają możliwości dostać się do wnętrza budynku.

 

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

  • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
  • wysłanie maila na adres: urzad@wielichowo.pl

Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności (PDF, 1,2MB)

Wniosek o zapewnienie dostępności  (WORD, 25KB)

Informację o braku dostępności (WORD, 24KB)

Informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula do ww. wniosków)  (PDF, 123KB)

PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W WIELICHOWIE NA LATA 2023-2024 (PDF, 170KB)

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.