Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
pochmurno
19°C
Powróć do: Informator

Ukraina-Україна

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ PESEL

Na mocy uchwalonej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL. Jak to zrobić? Od kiedy będzie można złożyć wniosek?

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpocznie się w środę (16 marca). Zgodnie z treścią przepisów ustawy opublikowanej w sobotę w Dzienniku Ustaw obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Miejskim w Wielichowie pokój nr 6, codziennie w godzinach 8:00-13:00 (po telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 61 4433 917).

Wniosek należy złożyć osobiście.

Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

 Co należy przygotować?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
  • Formularz (wzór wniosku w załączeniu),
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
  • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

 Usługa jest bezpłatna.

Pliki do pobrania:

 

Informacje

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  Wersja PL/UKR (polsko-ukraińska wersja)
- Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Wersja PL/RUS (polsko-rosyjska wersja)
- Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине

ІНФОРМАЦІЯ_PESEL

 

Згідно з повідомленням міністра оцифровки від 12 березня, з середи (16 березня) розпочнеться реєстрація біженців з України, які хочуть отримати номер PESEL, а також працювати та залишитися в Польщі. Відповідно до положень закону, опублікованого в суботу в Журналі законів, громадяни України зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року, якщо ці особи законно в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо через українсько-польського кордону в період з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишатися на території Польщі.

Z·hidno z povidomlennyam ministra otsyfrovky vid 12 bereznya, z seredy (16 bereznya) rozpochnetʹsya reyestratsiya bizhentsiv z Ukrayiny, yaki khochutʹ otrymaty nomer PESEL, a takozh pratsyuvaty ta zalyshytysya v Polʹshchi. Vidpovidno do polozhenʹ zakonu, opublikovanoho v subotu v Zhurnali zakoniv, hromadyany Ukrayiny zmozhutʹ lehalʹno perebuvaty v Polʹshchi protyahom 18 misyatsiv z 24 lyutoho 2022 roku, yakshcho tsi osoby zakonno vʺyikhaly na terytoriyu Respubliky Polʹshcha bezposerednʹo cherez ukrayinsʹko-polʹsʹkoho kordonu v period z 24 lyutoho 2022 roku ta zayavlyayutʹ pro namir zalyshatysya na terytoriyi Polʹshchi.

Номер PESEL можуть отримати люди, які:

 є громадянином України або

є громадянином України та мають картку поляка або

є членом найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, або

вони є подружжям/дружиною громадянина України, але не мають українського громадянства та прибули на територію Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з веденням там бойових дій.

Заявку на номер PESEL можна подати до міської ради у Веліхуві, кімната 6, щодня з 8:00 до 13:00 (після запису по телефону, тел. 61 4433 917).

Nomer PESEL mozhutʹ otrymaty lyudy, yaki:

ye hromadyanynom Ukrayiny abo

ye hromadyanynom Ukrayiny ta mayutʹ kartku polyaka abo

ye chlenom nayblyzhchoyi rodyny hromadyanyna Ukrayiny, yakyy maye Kartu polyaka, abo

vony ye podruzhzhyam/druzhynoyu hromadyanyna Ukrayiny, ale ne mayutʹ ukrayinsʹkoho hromadyanstva ta prybuly na terytoriyu Polʹshchi z 24 lyutoho 2022 roku bezposerednʹo z Ukrayiny u zvʺyazku z vedennyam tam boyovykh diy.

Zayavku na nomer PESEL mozhna podaty do misʹkoyi rady u Velikhuvi, kimnata 6, shchodnya z 8:00 do 13:00 (pislya zapysu po telefonu, tel. 61 4433 917).

 

Заяву необхідно подати особисто.

 

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною. У дітей віком до 12 років відбитки пальців не збираються.

 

 Що потрібно підготувати?

Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом.

Форма (шаблон заяви додається),

Кольорове фото на фотопапері розміром 35х45 мм (ширина х висота), якщо на фото в темних окулярах або капелюсі - необхідно пред'явити відповідний сертифікат.

Документ, що підтверджує дані, що містяться в заяві, та особу (наприклад, паспорт, свідоцтво про народження). Якщо у особи немає такого документа, вона може подати декларацію про його відсутність під страхом кримінальної відповідальності.

Якщо заява подається від імені неповнолітнього (до 18 років), необхідно надати дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

 Послуга безкоштовна.

Файли для завантаження:

напишіть ці назви для цих 4 вкладень

Zayavu neobkhidno podaty osobysto.

Prysutnistʹ dytyny vikom do 12 rokiv pry podanni zayavy ne obovʺyazkova – krim vypadkiv, koly yiyi osobu vstanovlyatʹ na pidstavi deklaratsiyi. Zayava vid imeni dytyny podayetʹsya odnym iz batʹkiv, opikunom, pratsivnykom probatsiyi, tymchasovym opikunom, pryznachenym sudom z pytanʹ opiky ta pikluvannya, abo osoboyu, yaka faktychno zdiysnyuye dohlyad za dytynoyu. U ditey vikom do 12 rokiv vidbytky palʹtsiv ne zbyrayutʹsya.

Shcho potribno pidhotuvaty?

Zayava pro nadannya nomera PESEL hromadyanynu Ukrayiny u zv'yazku zi zbroynym konfliktom.

Forma (shablon zayavy dodayetʹsya),

Kolʹorove foto na fotopaperi rozmirom 35kh45 mm (shyryna kh vysota), yakshcho na foto v temnykh okulyarakh abo kapelyusi - neobkhidno pred'yavyty vidpovidnyy sertyfikat.

Dokument, shcho pidtverdzhuye dani, shcho mistyatʹsya v zayavi, ta osobu (napryklad, pasport, svidotstvo pro narodzhennya). Yakshcho u osoby nemaye takoho dokumenta, vona mozhe podaty deklaratsiyu pro yoho vidsutnistʹ pid strakhom kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti.

Yakshcho zayava podayetʹsya vid imeni nepovnolitnʹoho (do 18 rokiv), neobkhidno nadaty dani batʹkiv ta/abo osoby, yaka faktychno dohlyadaye za dytynoyu.

 Posluha bezkoshtovna.

Fayly dlya zavantazhennya:

 

Інформація
Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине
 Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні
ІНФОРМАЦІЯ_PESEL

BEZPŁATNA POMOC MEDYCZNA
Безкоштовна медична допомога

 

FILM INSTRUKTAŻOWY DLA OBYWATELI UKRAINY

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.